Welkom op de website van het Nationaal Wegenbestand!

Nieuws

Nieuws item
01-11-2019

Gemeenten zetten eerste stap richting objectenregistratie

Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) heeft geconstateerd dat de ligging van sommige straatnamen lastig is te bepalen. VNG Realisatie en het NWB zijn daarom een traject gestart om de gegevens over straatnamen in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en het NWB verder op elkaar af te stemmen. Lees meer
lees meer over Gemeenten zetten eerste stap richting objectenregistratie
10-10-2019

Kwartiermaker fase samenwerking NWB van start!

Eric van der Ster (Programmanager Samenwerking NWB) legt in zijn inleidende presentatie uit dat met de start van de kwartiermakersfase feitelijk een einde komt aan het Programma Samenwerking NWB. Lees meer
lees meer over Kwartiermaker fase samenwerking NWB van start!
Nieuws item
26-09-2019

Foutieve woonplaatsnamen ten gevolge van de gemeentelijke herindeling is opgelost

Door een fout in de conversie hebben een aantal wegvakken uit het NWB in juli 2019 een verkeerde woonplaatsnaam verkregen. In de versie van het NWB van 1 september jongstleden is dit gecorrigeerd. Lees meer
lees meer over Foutieve woonplaatsnamen ten gevolge van de gemeentelijke herindeling is opgelost

Bekijk alle nieuwsberichten

2018 in cijfers

ca. 425
wegbeheerders
beheren het NWB

98,4% van de
gemeentelijke wegen
met bebouwing staan in
het bestand

155.037 km
lang is het totale
wegdek van
nederland

1.041.599
wegvakken staan in
het NWB

ruim 200.000
mutaties zijn er in 2018 in
het NWB doorgevoerd

De verdeling in km is
Rijk: 8.223
Provincie: 8.829
Gemeenten: 130.167
Waterschappen: 7.420
Overige: 396

158.724
hectopunten zijn verwerkt
in het NWB

1982 is het
bouwjaar van het
oudste nog actuele
wegvak

Bekijk alle cijfers en de maandrapportages